Inschrijven

Beste ouders,


Om uw zoon of dochter op te geven voor zomerkamp Hoogmade hebben wij de volgende gegevens van u nodig. Gelieve voor 1 april aan te melden. U kunt het bedrag van €145,00 vóór 15 juni overmaken op rekeningnummer NL68RABO 0107630419 (o.v.v. kampbijdrage + naam kind). Ieder kind krijgt daar een film & video DVD bij inclusief!

Gegevens kind

Overige gegevens

Gegevens ouders

Ouder 1

Ouder 2